Čudesa

Save Kovačevića 10 Kragujevac, Kragujevac Lepenica

Jaja u lepinji

2 jaja

Jaja u lepinji
100 din
dodatak uz porciju
prilozi