Čudesa

Save Kovačevića 10 Kragujevac, Kragujevac Lepenica

Džem – kajsija

2 male palačinke